قوانین و مقررات

توصیه می شود قبل از ثبت نام قوانین و مقررات را بدقت مطالعه بفرمایید

بعد از ثبت نام در دوره مسئوليت حضور در كلاس با دانش آموزان عزيز است.
در صورت شركت در كلاس هاي حضوري مسئوليت جابجايي دانش آموزان بر عهده خانواده هاي محترم مي باشد.

 

1. دانش آموزان موظفند در روز و ساعت تعيين شده در كلاس حاضر شوند

 

1. در صورت پرداخت شهريه چنانچه حداقل 72 ساعت قبل از شروع رسمي ترم از شركت در كلاس منصرف شويد با كسر 25 درصد از شهريه يك ترم، مابقي مبلغ عودت داده خواهد شد و چنانچه در محدوده 72 ساعت قبل از شروع رسمي ترم منصرف شويد با كسر 50 درصد مابقي شهريه عودت داده خواهد شد. در غير اين صورت و پس از تشكيل اولين جلسه از ترم، هيچ وجهي مسترد نخواهد شد.

2. در صورت كنسل شدن كلاس خصوصي از طرف دانش آموز هزينه تشكيل كلاس محاسبه خواهد شد و به هيچ عنوان هزينه مسترد نمي گردد.

آموزشگاه ریاضی سرا